Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Sunday, June 19, 2011

Gene ORF Finder

FOODCROPVIDEO. Xác định ORF là một phần quan trọng trong định vị gen. Bằng cách nào để sử dụng công cụ GenBank để phần vùng? Xem phần hướng dẫn thực hiện.


ORF Finder identifies all possible ORFs in a DNA sequence by locating the standard and alternative stop and start codons. The deduced amino acid sequences can then be used to BLAST against GenBank.FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: