Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Friday, June 17, 2011

QTL mapping drought in rice

FOODCROPVIDEO: "QTL mapping drought in rice" là một video clip cơ bản trong tách chiết DNA cây lúa để thực hiện bản đồ gen lúa.


Video By T.INDHUJA

FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: