Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Thursday, July 7, 2011

Reverse Transcription PCR

FOODCROPVIDEO. Reverse transcription PCR là một trong phương pháp của kỹ thuật gen. Bằng cách nào để thực hiện nó? Xem hướng dẫn thực hiện.

Reverse transcription PCR includes two steps. The first step is reverse transcription, in which RNA is reverse transcribed to its DNA complement (complementary DNA, or cDNA) using reverse transcriptase and primers. The second step is amplification using traditional or real-time PCR. More videos at Abnova http://www.abnova.com
FOOD CROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: