Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Sunday, June 19, 2011

PubMed Literature Database

FOODCROPVIDEO. PubMed là cơ sở dữ liệu cần thiết trong nghiên cứu kỹ thuật gen thông qua các bài báo cập nhật. Bằng cách nào để tìm hiểu nó? Xem bài hướng dẫn chi tiết.

PubMed is a free literature database which comprises more than 20 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: