Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Friday, June 17, 2011

Southern Blot protocols

FOODCROPVIDEO. Cách nào để thực hiện kỹ thuật Southern Blot? Video clip này sẽ mô tả rõ hơn các bước tiến hành.


FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: