Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Friday, June 17, 2011

Western Blotting Protocols

FOODCROPVIDEO. Làm cách nào để thực hiện các bước của kỹ thuật Western Blot trong kỹ thuật gene. Video cip này sẽ hướng dẫn kỹ hơn các bước tiến hànhFOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: